Odwiedź nas

ul.Mickiewicza 8
47-100 Strzelce Opolskie

Skontaktuj się z nami

+48 721 461 023
gabinet@twojapodolog.pl

Polityka prywatności

dokument obowiązujący od dnia 04.01.2022 r.

W niniejszym dokumencie (dalej zwanym: „Polityką prywatności”) znajdują się informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w związanych z korzystaniem ze strony internetowej twojapodolog.pl oraz świadczeniem przez nas usług.

Stosujemy nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych. Gwarantujemy również, że przetwarzamy je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych. Z tego względu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Małgorzata Brolik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Brolik Gabinet Podologiczny, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem os. Osiedle Piastów Śląskich, nr 21, 47-100, Strzelce Opolskie, NIP: 7561830783, REGON: 160360326

adres korespondencyjny: ul. Mickiewicza 8, 47-100, Strzelce Opolskie

telefon: +48 721 461 023

e-mail: gabinet@twojapodolog.pl

 

2. Twoje dane osobowe, które nam podajesz są przetwarzane w następujących celach:

Rezerwacje wizyt

dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

czas przechowywania danych: do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

Dokumentowanie przeprowadzanych szkoleń i publikowanie relacji ze szkoleń na naszej stronie internetowej

dane osobowe: wizerunek

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych

czas przechowywania danych: do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

Kontakt z nami ws. prowadzonej działalności gospodarczej

dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na podnoszeniu jakości świadczonych usług oraz utrzymywaniu kontaktu z klientami

czas przechowywania danych: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Analiza statystyk, badanie ruchu na stronie internetowej

dane osobowe: adres IP

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prowadzeniu statystyk i mierzeniu ruchu na stronie

czas przechowywania danych: 26 miesięcy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

dane osobowe: imię, nazwisko, podane przez Ciebie dane kontaktowe

podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

czas przechowywania danych: do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy bądź świadczenia przez nas usług, w szczególności usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, analityczne, IT.

 

5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany ani nie stosujemy profilowania.

 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA, gdzie znajdują się serwery Google. Korzystamy z usług Google w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej i budowania statystyk w tym zakresie. Google w celu świadczenia nam tych usług przetwarza Twój adres IP i może przechowywać go na serwerach Google LLC znajdujących się w USA.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), a także stosuje wzorcowe klauzule umowne dotyczące bezpieczeństwa danych zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

7. Prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Na podstawie RODO masz prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

W razie zgłoszenia któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem.

W razie potrzeby mamy prawo do wydłużenia terminu miesięcznego o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 

8. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Możesz wyrazić żądanie cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przesyłając wiadomość na nasz adres e-mail: gabinet@twojapodolog.pl.

 

POLITYKA COOKIES

Strona WWW nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony WWW pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest:

Małgorzata Brolik Gabinet Podologiczny, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, pod adresem ul. Mickiewicza 8, nr 21, 47-100, Strzelce Opolskie, NIP: 7561830783, REGON: 160360326.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwalana ulepszanie jej struktury i zawartości.

W ramach strony WWW stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Te pliki cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje, lub funkcjonalności działały poprawnie,
„stałe” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Kontrolowanie i usuwanie plików cookies
Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na następujących stronach:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=pl
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/privacy-and-security
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings#1TC=windows-7

 

GOOGLE ANALYTICS

Nasza strona WWW korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics to anonimowe statystyki dla strony www.podologia-mpiosek.pl, dzięki którym możemy lepiej poznać Twoje oczekiwania i rozwijać stronę WWW tak, aby była jeszcze bardziej interesująca i przyjazna. Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w wielu krajach na świecie. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do Google Analytics, możesz skorzystać z bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

FACEBOOK PIXEL

Facebook Pixel dostępne jest w ramach serwisu Facebook i dostarczane jest przez Meta, Inc. W ramach tego narzędzia kieruję do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. W ten sposób mogę precyzyjnie dopasować treści reklam i działań marketingowych moich usług. By kierować do Ciebie reklamy spersonalizowane pod kątem Twoich działań na mojej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach strony Sklep papierniczy Pixel Facebook’a. Pixel Facebook w automatyczny sposób gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony w zakresie przeglądanych podstron. Gromadzone w ten sposób dane są najczęściej przekazywane i przechowywane na serwerach Facebooka, które znajdują się z Stanach Zjednoczonych. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Mogę natomiast zobaczyć, jakie działania zostały przez Ciebie podjęte w ramach mojej strony. Istotną kwestią, na którą chcę zwrócić Twoją uwagę to fakt, że Facebook może łączyć informacje z innymi, które zebrał w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać je do własnych celów, w tym również marketingowych. Pamiętaj, że zawsze możesz zarządzać ustawieniami prywatności i profilować treści reklam z poziomu swojego konta na Facebooku.
Meta, Inc. posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych i wykorzystuje infrastrukturę techniczną z USA. Przystąpił jednak do programu EU-US-Privacy Shield, co zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez europejskie prawo. Facebook otrzymał od Komisji Europejskiej certyfikat potwierdzający zgodność warunków ochrony z wymogami UE.


Regulamin świadczenia usług w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik


§ 1.Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „ Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego, który to określa ogólne warunki umowy – prawa i obowiązki stron takiej transakcji, jak zakup usług lub towarów., zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w Klinice Podologicznej Małgorzatay Brolik  mieszczącym się w Strzelcach Opolskich ul.  Mickiwewicza 8, które jest zwane dalej:Kliniką Podologiczną Małgorzatay Brolik  prowadzonym przez Małgorzatę Brolik  z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ulicy Mickiewicza 8, NIP 7561830783, REGON 160360326.Przed skorzystaniem z Usług należy zapoznać się z treścią Regulaminu.

2. Skorzystanie z Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz nie zgłoszeniem żadnych do niego rostrzeń .

3. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas której wykonywane są Usługi mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane: Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usług na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przez rozpoczęciem Usługi Podologicznej .

4. Wszelkie prawa do sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą  Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik wyrażoną na piśmie.

5.  Gabinet zastrzega sobie prawo do bieżących zmian oferty dostępnej na stronie internetowej https://twojapodolog.pl/usługi-podologiczne/ oraz Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik.

6. Czas pracy Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik standardowo jest określony na stronie internetowej https://twojapodolog.pl/kontakt/ . W indywidualnych przypadkach jest możliwość wydłużenia tych godzin co wymaga ustalenia z Pracownikiem oraz jego indywidualnej zgody na zmianę godzin pracy.

7. Klienci Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik  mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu podologicznego, zwanego dalej Zabiegiem oraz do przestrzegania jego postanowień. Niezastosowanie do wymagań Regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik  za przeprowadzony zabieg oraz prawem do odmówienia wykonania Zabiegu.

8. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

9. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik oferuje kompleksowy pakiet Usług podologicznych, fachowe porady i konsultacje podologiczne, możliwość zakupu detalicznego kosmetyków, bonów i zaproszeń upominkowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług. Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz stronie internetowej https://twojapodolog.pl/usługi-podologiczne/ .

10. Ceny zawarte w Cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą ulec zmianie, ponieważ Zabieg jest dobierany indywidualnie dla każdego Klienta.

11. W przypadku zmiany ceny usługi, Klient będzie informowany o tym przed Zabiegiem.

12.  Cena może ulegać zmianie, jeżeli Zabieg jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danego Pacjenta oraz w przypadku zastosowania aktualnej Promocji.


§ 2. Definicje 

1. Dokumenty – dokumentacja niezbędna do kwalifikacji Klienta do zabiegu.Klient zobowiązany jest do wypełnienia KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO , „Świadomej zgody na podjęcie terapii” oraz Karty tematycznej dotyczącej konkretnego zabiegu, na przykład zabiegu podologicznego.Dokumentacja jest wydawana osobie upoważnionej ,osoby-właściciela  Karty Wywiadu Podologicznego który podpisywał dokumentację.Opiekun prawny może otrzymać za okazniem dowodu osobistego w obecności osoby niepełnoletniej dotyczącej dokumentacje lub osoby ubezwłasnowolnionej kopie dokumentacji podologicznej z ustaleniem terminu odbioru.

2.  Zabieg /Usługa – określa zabieg i usługę podologiczną, kosmetyczną lub każdą inną usługę dostępną w aktualnej ofercie Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik. Usługi świadczone przez Kliniki Poodlogicznej Małgorzaty Brolik na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3. Umowa – rezerwacja, przedpłata, zadatek i podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik jest równoważna z zawarciem umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług w Klinice Podologicznej i jest równoznczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

13. Cennik – aktualny cennik zawierający ceny usług dostępny na stronie https://twojapodolog.pl/cennik/  oraz w siedzibie Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik . Kwoty podane w cenniku są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Niektóre ceny zabiegów są cenami orientacyjnymi i dopiero po konsultacji w Klinice Podologicznej Małgorzata Brolik ustalana jest cena indywidualna.

4.  Klient – fizyczna osoba pełnoletnia. Dopuszcza się osoby małoletnie od 3 roku życia wyłącznie za osobistą zgodą rodzica/opiekuna prawnego, w tym przypadku Pracownik, zastrzega sobie prawo odmowy do zabiegu w przypadku niezakwalifikowania się do wybranego Zabiegu.

5. Pracownik – określa pracownika lub firmę podwykonawczą wykonującą Zabieg w profesjonalny sposób, po wcześniejszym przeszkoleniu zgodnie ze sztuką.

6.  Przedsiębiorca – osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawne związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Sprzedawca – Klinika Podologiczna Małgorzata Brolik, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

8. Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu internetowego, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Promocja – może dotyczyć ceny serii zabiegów lub pojedynczego zabiegu, a także indywidualnych promocji dla stałych Klientów. Aktualne promocje ogólne dostępne są na stronie Twoja podolog – Klinika Podologiczna Małgorzata Brolik oraz na portalach społecznościowych.  

11. Administrator – zwany także Sprzedawcą.

12.  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

13. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

14.  Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.


§ 3. Rejestracja na Wizytę

1. Usługi świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty – dalej zwana: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Klient może skorzystać z Usługi poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

2. Wizyty w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik można umawiać osobiście w siedzibie w Klinice Podologicznej  Małgorzaty Brolik przy ul. Mickiewicza 8 w Strzelcach Opolskich lub poprzez telefoniczną rejestrację- dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, online poprzez stronę Kontakt – Twoja podolog oraz Messenger https://www.facebook.com/klinika.mbrolik/ .


 § 4. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie Wizyty, nie odwołanie Wizyty

1. Na zarezerwowaną Wizytę Klient powinien stawić się w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik najpóźniej na 5-10 minut przez umówionym terminem Wizyty.

2. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik i trwa dłużej niż 15 minut, Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.

3. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej w tym dniu, jeżeli Klient spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Klient o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Klinikę Podologiczną Małgorzaty Brolik ,które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.

4. Klienci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Klinice Podologicznej  Małgorzaty Brolik.

5. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik jest w całości zapełniony, Klient może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usług w sytuacji, w której Klient, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.

6. Klinika Podologiczna Małgorzata Brolik zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przez terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku Klinka Podologiczna Małgorzaty Brolik zaproponuje nowy termin Wizyty.

7. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik informuje, że nie udziela konsultacji telefonicznych zakresem odpowiadających świadczonym Usługom. Klient jest konsultowany wyłącznie podczas umówionej wizyty w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik.

8. Pierwszeństwo przyjęcia na Wizytę mają Klienci, którzy uprzednio dokonali Rezerwacji i umówili się na Wizytę zgodnie z grafikiem obowiązującym w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik. W wypadkach szczególnych, w tym w szczególności odnoszących się do Klientów z powikłaniami powstałymi w trakcie prowadzonych w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik Usług lub osób wymagających natychmiastowej konsultacji- przewiduje się możliwość przyjęcia osoby bez uprzednio dokonanej przez nią Rejestracji, zgodnie z procedurą rejestracyjną.

9. Klient ma prawo odwołać/przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną wizytą Odwołanie wizyty po tym czasie uprawnia Klinikę Podologicznej Małgorzaty Brolik do obciążenia Pacjenta kosztami wizyty.

10. Z braku informacji o niewstawieniu się na Wizytę Klienta Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik ma prawo doliczenia do rachunku następnej wizyty 80% kwoty zabiegu na którym się nie było.

11. Podczas Rejestracji Pracownik Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik w celu oszacowania czasu trwania Usługi może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Klienta.

12.  Podczas Rejestracji Pracownik Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik poprosi o podanie następujących danych:

 – imię i nazwisko;

 – numer telefonu do kontaktu;

 – informację czy Usługa realizowana jest w formie bonu, karty  podarunkowej.

13. W określonych przypadkach Klient  może zostać poproszony o nadesłanie zdjęcia na Messengera https://www.facebook.com/klinika.mbrolik/ .

14. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy Klientów i odmówieniem wykonania usług w Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik .


§ 5. Przebieg Wizyty

1. Usługi wykonywane w Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usług.

2. Na pierwszej Wizycie Klient obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Klientem.

3. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.

4. Zamówienie Usługi Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Klinikę Podologiczną Małgorzaty Brolik oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki.

5. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik dokonuje specjalistycznej diagnozy problemu, z jakim zgłosił się Klient. Obowiązkiem Klienta jest udzielenie rzetelnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi w celu ustalenia, czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych. Odpowiedzi tych udziela wypełniając przed rozpoczęciem Zabiegu, samodzielnie lub wraz z Pracownikiem  KARTĘ WYWIADU PODOLOGICZNEGO oraz w ramach ustnego wywiadu z Pracownikiem. Zebrane w ten sposób informacje stanowią podstawę do decyzji o wykonaniu lub odmowie wykonania Zabiegu, zaleceń po zabiegowych oraz określenia ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

6. Klienci, przed rozpoczęciem Zabiegu, mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Zabiegu, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach lub wkładkach (np. domacicznych), alergiach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.

7. Każdy Klient zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami, możliwymi skutkami ubocznymi, zaleceniami po zabiegowymi oraz możliwymi do osiągnięcia efektami w jego indywidualnym przypadku, a decydując się na zabieg ma ich pełną świadomość i je akceptuje podpisując „Świadomą zgodę na podjęcie terapii podologicznej” przed przystąpieniem do zabiegu. W indywidualnych przypadkach szczególnych kwestii zdrowotnych lub zabiegów wymagających dodatkowych klasyfikacji Pracownik może poprosić o dodatkowe oświadczenie, a w sytuacji odmowy jego złożenia przez Klienta, Pracownik ma prawo odmówienia wykonania zabiegu.

8. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

9. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

10. Klient ma możliwość rezerwacji Usługi do konkretnego Pracownika Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik, pod warunkiem, że dany Pracownik został przeszkolony i wykonuje zamówioną przez niego Usługę. Niemniej jednak Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego Pracownika bez podania przyczyny i zapisu Pacjenta po jego uprzedniej zgodzie do niego.

11. Preparaty zalecane przez Pracownika Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik Klient może zakupić lub zamówić w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik .

12. Wyrażając zgodę na Zabieg Klient przyjmuje do wiadomości, że jego styl życia może mieć duży wpływ na efekt po zabiegu i czas jego utrzymywania się. Ponieważ organizm ludzki jest nieprzewidywalny Klient przyjmuje do wiadomości, że Zabieg może dawać różne efekty w zależności od indywidualnych kwestii zdrowotnych, metabolicznych oraz genetycznych, zatem nigdy nie ma 100% gwarancji uzyskania efektu opisywanego przez producenta urządzenia czy kosmetyku. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy Zabieg został wykonany zgodnie ze sztuką, jednak nie przyniósł lub przyniósł niepełny efekt w wyniku okoliczności niezawinionych przez Pracownika.

13. Klinika Podologicznej Małgorzaty Brolik nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.

14. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.

15. Wszystkie usługi świadczone przez Klinikę Poodlogiczną Małgorzaty Brolik dostępne są na stronie internetowej Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik pod adresem : https://twojapodolog.pl/usługi-podologiczne/  .

16. Wyrażenie zgody na wykonywanie zdjęć podczas wizyt i w czasie terapii do celów

poglądowych przy kolejnych wizytach w gabinecie jest warunkiem rozpoczęcia usługi w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik. Dlaczego wykonujemy zdjęcia? W naszej Klinice za pomocą zdjęć dokumentujemy przebieg przeprowadzonych przez nas terapii.Ważną częścią naszej działalności jest edukacja: posty pokazujące różne problemy stóp, artykuły, wykłady, szkolenia itp. Aby było to możliwe wykorzystujemy do tego zdjęcia naszych Klientów. Jest to również niezbędne w przypadku konieczności dalszych konsultacji niektórych problemów z innymi specjalistami. Są one pokazywane ANONIMOWO, bez udostępniania Klienta danych osobowych oraz wizerunku twarzy. Za dodatkową  zgodę dziękujemy!


§ 6. Klient

1. Klientem Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik  może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna. 

2. Osoby niepełnoletnie w wieku od 3 lat do 18 roku życia mogą korzystać z usług Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik  wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik jest uprawniona do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub kontaktu z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i P. Poż., oraz wykonywania poleceń pracowników.

4. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu podologicznego- Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik .

5. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi

6. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.


§ 7. Pracownicy

1. Pracownicy Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik, przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownik Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion oraz sprawdzenia niezbędnych wysterylizowanych narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie Zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.

4. Do Zabiegów wykorzystuje się jednorazowe: tampony, gazy, flizeliny, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, waciki, ręczniki papierowe, dłuta podologiczne, ostrza skalpeli, patyczki i chusteczki higieniczne, podkładki, folie zabiegowe, klapki, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o odpadach niebezpiecznych z użyciem materiałów jednorazowego użytku oraz sterylnych narzędzi kosmetycznych. 

5. Narzędzia wielokrotnego użytku po Zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi są dezynfekowane środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

6. Każdorazowo po przeprowadzonym Zabiegu pracownik Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik porządkuje i dezynfekuje stanowisko pracy.

7. Pomiędzy wykonaniem Usług zapewniane są 5-10 minutowe przerwy konieczne do zdezynfekowania gabinetów.

8. Pracownicy Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik zobowiązani są utrzymać dłonie i paznokcie w takim stanie, aby zminimalizować ryzyko zadrapań i skaleczeń.

9. W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać Zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

10. Pracownicy Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik są zobowiązani do upięcia włosów, tak by zminimalizować ryzyko przedostania się ich w obszar wykonywania Zabiegu.

11. Pracownicy Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.

12. Pracownicy Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia Klientów Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik .

13. Przed przystąpieniem do świadczenia Usługi podologicznej Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.

14. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu Pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

15. Pracownicy  Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik są zobowiązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich do zabiegu materiałów które zachowują świeżość na podstawie dat przydatności do użycia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie, a także po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu merytorycznym.

16. Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik przedstawi Klientowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi.


§ 8. Promocje, bony, karty podarunkowe vouchery, rabaty, karnety

1. Bon, Karta Podarunkowa bądź Voucher jest wydawany na określoną kwotę i może zostać nabyty w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik przez Klienta. Bon wydawany jest imiennie dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowanym.

2. Voucher,bony ,karty podarunkowe upoważniają do kilkakrotnego skorzystania/zakupu zabiegów kosmetycznych/podologicznych w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik zgodnie z aktualnym Cennikiem.

3. Płatność za bon,kartę podarunkową voucher lub karnet może nastąpić gotówką, przelewem, kartą płatniczą, metodą BLIK.

4. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia bonu, karty podarunkowej vouchera lub karnetu, Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

5. Bony, Vouchery dostępne w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik są wydawane na czas określony, który stanowi 6 miesięcy od momentu zakupu, niewykorzystane zostaną automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.

6. Osoba Obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu zabiegu i poinformowania przy tym o chęci płatności Bonem, Kartą Podarunkową ,Voucherem.

7. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia Bonu, Karty Podarunkowej, Vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.

8. Jeżeli osoba dysponująca Bonem, Kartą Podarunkową, Voucherem lub Karnetem nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności najpóźniej 24 godziny przed Zabiegiem, Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik traktuje to jako usługę zrealizowaną.

9. Bony, Karty Podarunkowe, Vouchery, Zaproszenia i Karnety nie mogą być wymienione na gotówkę.

10. Jeżeli kwota na Bonie, Karcie Podarunkowej ,Voucherze, Kuponie jest tak duża ,że wymaga podzielenia na kilka wizyt Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik zastrzega sobie, iż podolog wykonujący zabieg decyduje na pierwszej wizycie o ile czasu jest przedłużona ważność Bonu, Karty Podarunkowej, Voucheru, Kuponu (o 3 miesiące, o 6 miesięcy ).

11. Bony, Karty Podarunkowe, Vouchery, Zaproszenia i Karnety mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę Obdarowaną, na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.

12. Bony, Karty Podarunkowe, Vouchery, Zaproszenia i Karnety nie podlegają zwrotowi.

13. Zgodnie z życzeniem osoba Obdarowana może dopłacić do Kuponu, Karty Podarunkowej, jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Kuponu.

14. Bony, Karty Podarunkowe, Vouchery, można wymienić na inne wybrane usługi z cennika Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu Bonu, Vouchera.

15. Integralną częścią Bonów, Kart Podarunkowych, Voucherów jest niniejszy Regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

16. Promocje, Bony i Karty Podarunkowe i inne rabaty nie sumują się.

17. Pacjent ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z aktualnymi promocjami i ofertami rabatowymi obowiązującymi w chwili zakupu.

18. W wyjątkowych sytuacjach cena może ulegać zmianie, jeżeli Zabieg jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danego Klienta oraz w przypadku zastosowania aktualnej Promocji.

19. W przypadku Klientów korzystających z Bonów, Kart Podarunkowych, po odbytej Wizycie Klient w momencie płatności zobowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.


§ 9.  Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia Reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie 7 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia Reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik . Składając Reklamację Klient obowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.

2. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu usługi w postaci paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą). W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu usługi czy towaru.

3. Reklamacja powinna zostać przez Klienta złożona na piśmie osobiście, na adres e-mailowy: brolikmalgorzata@gmail.com lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik ul Mickiewicza 8 ,47-100 Strzelce Opolskie . W miarę możliwości Klient do Reklamacji powinien dołączyć dokumentację zdjęciową.

4. Wszystkie reklamacje zostaną rozpoznane w terminie 14 dni.

5. W tym terminie Klient zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.

6. Jeśli w toku rozpatrywania reklamacji stwierdzona zostanie wina po stronie Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik, Klientowi zostaną zaproponowane możliwe rozwiązania, takie jak: nieodpłatne wykonanie zabiegu, zwrot pieniędzy za zabieg.

7. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

8. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki- jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.

§ 10. Płatność

1. Klient jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług znajduje się na stronie internetowej Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik pod adresem: https://twojapodolog.pl/usługi-podologiczne/  .

2. Zapłata za Usługi następuje po odbytej Wizycie.

3. W Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik udostępnia się następujące formy płatności:

 – Gotówka

 – Karta płatnicza

 – Bon I karta podarunkową 

 – Blik 

 – przelew bankowy na rachunek Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik

numer konta bankowego ING 19 1050 1487 1000 0097 0104 2468

w tytule należy wpisać imię, nazwisko oraz datę wizyty.


4. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

5. W przypadku Klientów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Klient w momencie płatności zobowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

6. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku wyboru faktury należy wcześniej podać dane, na jakie ma być wystawiona faktura. Czas wydania faktury za usługę lub produkt uzgadniany jest indywidualnie.

7. Promocje, bony i karty  podarunkowe oraz inne rabaty nie sumują się.

8. Koszty zakupionych Zabiegów lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi z wyjątkiem sytuacji określonych w § 6 “Reklamacje”.


§ 11.Sytuacje, kiedy Gabinet nie ponosi odpowiedzialności

1. Brak efektów zabiegowych, jeśli Klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która została zaproponowana w zależności od zabiegu lub stosowanego urządzenia.

2. Uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta.

3. Urazy lub choroby nabyte w czasie późniejszym po zabiegu, których wystąpienia nie można było przewidzieć w czasie zabiegu.

4. Niestosowanie się do zaleceń po zabiegowych przekazanych przez Pracowników, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji. 

5. W przypadku kwestionowania Usługi zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę – w przypadku uznania reklamacji za zasadną, ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości w czasie późniejszym. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku zasadnych podstaw Reklamacji.

6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki – jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Klienta.


§ 12. Odpowiedzialność

1. Klienci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik . Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.

2. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.

3. Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.

4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi po stronie Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik.

5. Klinika Podologicznej Małgorzaty Brolik nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

6. Klient zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.


§ 13. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Na obszarze Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik a w szczególności do pomieszczeń, w których wykonywane są Usługi Podologiczne zabrania się wprowadzania zwierząt.

3. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Kliniki Podologicznej Małgorzaty Brolik .

4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.10.2023

6. W pomieszczeniach zabiegowych zakładu obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

7. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik nie ponosi odpowiedzialności.Klinika Podologiczna Małgorzaty Brolik zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

8. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Klinikę Podologiczną Małgorzaty Brolik co skutkuje nie wykonania usługi.


§ 14. Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Klinika Podologiczna Małgorzata Brolik .

1. , którego dane identyfikacyjne i kontaktowe, które pierwszorazowo określa się w §1 niniejszego Regulaminu pod hasłem „Sprzedawca”.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami.

3. Dane pozyskane przez Administratora w trakcie składania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przetwarzane są w związku z:

a) koniecznością realizacji umów zawartych przez Państwa z Administratorem, jak również podjętymi działaniami przed zawarciem powołanych umów na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b) koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. W przypadku rozpoczęcia subskrypcji newslettera dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w związku z wysyłaniem informacji handlowej w postaci newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora w celu zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej wymagane do złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży i jej prawidłowej realizacji.

7. Dane osobowe Klienta mogą być przekazane, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia i sposobu zapłaty, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy, a także podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, podmiotom świadczącym usługi hostingowe i podmiotom z branży informatycznej utrzymującym sklep internetowy.

8. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy (subskrypcja newslettera) oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy; posprzedażowej obsługi Klienta (rozpatrywanie reklamacji) czy wywiązania się z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych).

9. Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych i innych celów niż wymienione powyżej przetwarzane będą do chwili cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na ich przetwarzanie.

10. W przypadku, gdyby Administrator planował dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem ma obowiązek poinformować Klienta oraz udzielić wszelkich niezbędnych informacji.

11. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przeniesienia. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. Informacja dotycząca zobowiązania Administratora do ochrony danych Kupujących zgromadzonych podczas dokonywania zakupów usług w Klinice Podologicznej Małgorzaty Brolik zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych opisane są szczegółowo w Polityce Prywatności (6.Ochrona Danych Osobowych).